• Fri. May 31st, 2024

    แนวกันไฟ

    • Home
    • ทำ รั้วบ้าน ทั้งทีคิดให้ดีเสียก่อน

    ทำ รั้วบ้าน ทั้งทีคิดให้ดีเสียก่อน

    รั้วบ้าน คือแนวบอกอาณาเขตที่ก่อสร้างขึ้นด้วยวัสดุต่างๆ และยังใช้ประโยชน์เพื่อปกป้องทั้งสมาชิกในบ้านและตัวบ้านให้ปลอดภัยจากผู้ไม่หวังดี รวมทั้งยังก่อสร้างขึ้นมาเพื่อหวังใช้รั้วเป็นแนวกันไฟในกรณีที่บ้านข้างเคียงเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาด้วย สำหรับบ้านในเขตชุมชนเมือง โดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ริมถนนไม่ว่าเป็นผิวทางระดับใด การก่อสร้างรั้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากยวดยานที่แล่นผ่านไปมาได้เป็นอย่างดี รั้วบ้าน ทั้งทีคิดให้ดี ? เจ้าของบ้านจะออกแบบให้รั้วทึบทั้งหมด ทึบบางส่วน หรือเป็นรั้วโปร่งทั้งหมดก็ได้ ขึ้นกับจุดประสงค์ของการใช้งานในแต่ละบริเวณของตัวบ้าน ถ้าบ้านที่ก่อสร้างเกือบเต็มขนาดพื้นที่ ก็ควรสร้างรั้วทึบ หรือเพิ่มความสูงของรั้วให้มากขึ้นได้หากต้องการความเป็นส่วนตัวมากเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่า การทำรั้วทึบก็เท่ากับการปิดกั้นทิศทางลมที่จะพัดผ่านเข้ามาในบริเวณบ้าน ดังนั้น ก่อนตัดสินใจก่อสร้างรั้ว จึงต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อนว่า ด้านใดที่ควรมีรั้ว และควรก่อสร้างรั้วแบบใดจึงเหมาะกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย เมื่อตัดสินใจได้ในเบื้องต้นแล้ว สิ่งที่ต้องคิดต่อก็คือ วัสดุที่ใช้ก่อสร้างรั้วนั่นเอง ปัจจุบันมีวัสดุหลากหลายให้เลือกใช้งาน ตั้งแต่ต้นไม้…