• Fri. May 31st, 2024

    เทคนิคเลือก

    • Home
    • 4 เทคนิคเลือก โคมไฟห้องครัว ให้เหมาะครัวเรา

    4 เทคนิคเลือก โคมไฟห้องครัว ให้เหมาะครัวเรา

    โคมไฟห้องครัว แสงสว่างนั้น เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน ที่มีความสำคัญต่อการใช้สอย หรือส่งเสริมสไตล์ของห้องนั้น ๆ อย่างชัดเจนมากขึ้น การตกแต่งห้องครัวก็เช่นเดียว ที่ต้องใช้รูปแบบการสอดส่องของแสงเพื่อการถ่ายเทในตอนกลางวัน และต้องพึ่งเทคโนโลยีของแสงในตอนในกลางคืน วันนี้เรามีเทคนิค การเลือกโคมไฟ ที่ตอบโจทย์ด้านบรรยากาศของห้องครัวมากขึ้น 1. เบสิกแห่งแสงธรรมชาติ สำหรับห้องครัวนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงการให้ความสว่างของห้องในอันดับต้น ๆ เพื่อความปลอดโปร่งเป็นหลัก ซึ่งมักส่งผลต่อกิจกรรมการต่าง ๆ ในห้องครัว ยิ่งพื้นที่ใช้สอยที่มีมุมอับสายตามากเท่าไหร่ แสงธรรมชาติคงส่องได้ไม่มากพอ ฉะนั้นเทคนิค การใช้ในการจำลองแสงนั้น ควรเลือกสรรโคมไฟที่เทียบเคียงกับของจริงมากที่สุดอย่าง หลอดไฟ…