• Thu. May 30th, 2024

    วัฒนาการฝ้าเพดานบ้าน

    • Home
    • ฝ้าเพดานบ้าน กับวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เป็นอย่างไรมาดูกัน

    ฝ้าเพดานบ้าน กับวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เป็นอย่างไรมาดูกัน

    ฝ้าเพดานเป็นสิ่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อราว ๆ พันกว่าปีที่แล้วโดยครั้งแรกยังไม่ชื่อเรียกว่าเป็นฝ้าเพดานแต่เป็นเพียงการสร้างอะไรขึ้นมากั้นเพื่อความสวยงามเพียงเท่านั้น โดยสมัยก่อนฝ้าเพดานมีเฉพาะแค่ตามพระราชวังหรือตามสถานที่ที่ทางราชการเท่านั้น โดยสมัยก่อนนั้นจะมีฝ้าเพดานอยู่เพียงสามแบบด้วยกัน 1. ฝ้าเพดานทรงเรขาคณิต 2. ฝ้าเพดานทรงโค้ง และ 3. ฝ้าเพดานแบบแข็งแรงเพื่อการแกะสลัก ฝ้าเพดานบ้าน กับวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เป็นอย่างไรมาดูกัน มาดูรายละเอียดของฝ้าเพดานทั้งสามแบบกันเสียหน่อย วิวัฒนาการของ ฝ้าเพดานบ้าน ฝ้าเพดานทรงเรขาคณิต เป็นฝ้าเพดานบ้านที่ออกแบบง่าย ๆ ตามเรขาคณิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม และแปดเหลี่ยม เป็นรูปทรงพื้นฐานในการสร้างฝ้าเพดานในปัจจุบันเลยล่ะ ฝ้าเพดานทรงโค้ง ฝ้าเพดานแบบนี้หาพบได้ตามโบสถ์และราชวังของทางยุโรป เป็นฝ้าเพดานที่ทำออกมาให้เข้าการการตกแต่งแบบกรีก…