• Sat. Jun 1st, 2024

    ย้ายเข้าบ้าน

    • Home
    • ความเชื่อเรื่องการย้ายเข้าบ้าน แบบไทย เพื่อเป็นสิริมงคล ให้ผู้อยู่อาศัย มีอะไรบ้าง

    ความเชื่อเรื่องการย้ายเข้าบ้าน แบบไทย เพื่อเป็นสิริมงคล ให้ผู้อยู่อาศัย มีอะไรบ้าง

    หลายคนในยุคปัจจุบันที่เป็นคนรุ่นใหม่ อาจจะไม่เคยได้ยิน ความเชื่อเรื่องของการย้ายเข้าที่อยู่อาศัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือ คอนโดมีเนียม รวมทั้งยังรวมถึงการย้ายเข้าพักตามห้องเช่าอพาร์ทเม้นท์ต่างๆ ที่จะอยู่ในระยะยาวซึ่งความเชื่อเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล่าขานกันมาจากคนเฒ่าคนแก่ ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อนี้อยู่บ้างคนปฏิบัติตาม แต่บางคนถือเอาความสะดวกเป็นหลัก ความเชื่อเรื่องการย้ายเข้าบ้าน นั้นมีอะไรบ้างลองมาดูกัน รวม ความเชื่อเรื่องการย้ายเข้าบ้าน แบบไทย ความเชื่อเรื่องการย้ายเข้าบ้านควรเลือกวันมงคลที่เหมาะกับผู้อยู่อาศัยทุกคน ถือเป็นความเชื่อแรก ที่หลายคนทำตามเลือกวันที่ฤกษ์ ดีหรือฤกษ์สะดวกบางคนอาจจะใช้วิธีดูตามปฏิทิน หรือตามเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อกำหนดวันที่จะย้ายเข้าที่อยู่อาศัยใหม่ การเลือกวันดีๆเลือกวันที่ฤกษ์ดีก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขนี่คือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ ความเชื่อเรื่องการย้ายเข้าบ้านพระพุทธรูปให้นำเข้าบ้านก่อน สำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธ แน่นอนว่าการ ย้ายเข้าบ้านใหม่ มักจะนำพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาต่างๆเข้าก่อน เพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย และคุ้มครองดูแลผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน ความเชื่อเรื่องการย้ายเข้าบ้านน้ำ เกลือ…