• Fri. Mar 29th, 2024

    ประตูตก

    • Home
    • วิธีจัดกับการที่บานพับเมื่อ ประตูตก จนเริ่มมีปัญหา

    วิธีจัดกับการที่บานพับเมื่อ ประตูตก จนเริ่มมีปัญหา

    ความจริงแล้วประตูบ้านที่เราเปิดปิดอยู่ทุกวันจะมีสภาพเสื่อมโทรม และเกิดปัญหา ประตูตก เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว แต่ถ้าการติดตั้งบานพับมีความผิดพลาดไปตั้งแต่ต้น ก็จะส่งผลให้ขอบประตูหล่นต่ำลงกว่าระดับที่ควรจะเป็นรวดเร็วยิ่งขึ้น สิ่งที่ตามมาคือขอบบานจะไปขูดกับพื้นจนเป็นรอยไม่น่ามอง จังหวะเปิดปิดก็ทำได้ยากขึ้น หากระยะตกค่อนข้างกว้างก็จะทำให้ปิดล็อคประตูไม่ได้อีก กรณีที่บานพับจะเป็นต้นเหตุให้ประตูตกได้ง่ายมีอยู่ 2 กรณีคือ เราติดตั้งถูกต้องแล้วแต่วัสดุบานพับไม่แข็งแรงเพียงพอ หลังผ่านการใช้งานไปสักระยะหนึ่งจึงบิดเบี้ยวเสียรูปทรงไป การยึดเกาะกับขอบบานประตูจึงไม่แนบสนิทเหมือนตอนแรก อีกกรณีหนึ่งก็คือประตูมีน้ำหนักมากแต่ติดบานพับไม่ถูกหลัก นั่นคือติดบานพับ 3 บานในจุดบน-กลาง-ล่าง เหมือนกับการติดตั้งประตูทั่วไป ลักษณะนี้ประตูก็ตกลงเพราะบานพับรับน้ำหนักไม่ไหว วิธีแก้ไขประตูตกจึงต้องตรวจสอบก่อนว่า ปัญหาของเราเข้าข่ายกรณีไหน สำหรับกรณีแรกนั้นแก้ไขได้ง่ายมาก เพียงแค่ถอดบานพับเดิมออกไปแล้วหาซื้ออันใหม่มาเปลี่ยน โดยเลือกใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานกว่าเดิม อาจเพิ่มเติมด้วยการบากขอบบานประตูอีกเล็กน้อย บากให้มีขนาดเท่ากับบานพับที่ใช้ จะได้เป็นเหลี่ยมมุมที่ช่วยให้บานพับยึดเกาะกับขอบประตูได้ดีขึ้น ไม่เลื่อนไถลหรือบิดเบี้ยวได้ง่ายๆ…