• Sat. Jun 1st, 2024

    บ้านอยู่แล้วรวย

    • Home
    • บ้านดีตามฮวงจุ้ย สร้างบ้านลักษณะแบบนี้ดี คนอยู่อาศัย ร่ำรวย สุดเฮง

    บ้านดีตามฮวงจุ้ย สร้างบ้านลักษณะแบบนี้ดี คนอยู่อาศัย ร่ำรวย สุดเฮง

    บ้านคือสถานที่ที่เราใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดที่สถานที่นั้น ดังนั้นบ้านควรเป็นสถานที่ที่สร้างความสุขและความร่ำรวยให้กับคนในบ้าน แม้ความสุขและความร่ำนวยจะขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละคนมากกว่า แต่การที่มีบ้านที่ดีก็มีส่วนที่ช่วยเสริมสร้างดวงของคนที่อยู่อาศัยให้มีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้นเพื่อสร้างเสริมความเป็นมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยควรเลือกบ้านที่อยู่ในทำเลที่ดี และอยู่ในหลักฮวงจุ้ย บ้านดีตามฮวงจุ้ย สร้างบ้านลักษณะแบบนี้ดี คนอยู่อาศัย ร่ำรวย สุดเฮง มีลักษณะแบบใดบ้างไปดูกัน บ้านดีตามฮวงจุ้ย มีลักษณอย่างไร? 1. รูปทรงบ้านมีความสมดุล – บ้านดีตามฮวงจุ้ย สร้างบ้านลักษณะแบบนี้ดี คนอยู่อาศัย ร่ำรวย สุดเฮง นอกจากทำเลที่ตั้งของบ้านที่ควรจะอยู่ในที่ที่สามารถเข้าออกได้หลายทาง เพื่อนบ้านไม่วุ่นวายและมีความสงบแล้ว รูปทรงของตัวบ้านเองก็มีส่วนในการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคนที่อาศัยในบ้านด้วยเช่นกัน ทั้งนี้รูปทรงของบ้านต้องมีความสมดุล ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง หรือมีสัดส่วนด้านใดด้านหนึ่งที่ไม่สมดุลกัน ประตูหน้าต่างก็ต้องมีความเท่ากันและสมดุลด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ระยะหน้าบ้านควรกว้างกว่าระยะหลังบ้านด้วย…