• Sat. Jun 1st, 2024

    ตกแต่งไม้ด้วยระแนงไม้

    • Home
    • ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการใช้งาน ระแนงไม้ ในการใช้ตกแต่งบ้าน

    ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการใช้งาน ระแนงไม้ ในการใช้ตกแต่งบ้าน

    วัสดุตกแต่งอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมาก แล้วก็ยังใช้สำหรับตกแต่งบ้านได้หลากหลายสไตล์ ก็คืองาน ระแนงไม้ ในรูปแบบต่างๆ บ้างก็เอามาติดตั้งไว้ภายนอก คือไม่ได้มีวัตถุประสงค์การใช้งานที่ชัดเจน เพียงแค่ไม่อยากให้ภายนอกตัวบ้านดูเรียบเกินไปเท่านั้น ขณะเดียวกันก็มีคนเอาไปติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งภายในตัวบ้าน เช่น เป็นผนังกั้นห้อง เป็นผนังร่วมกับวัสดุชนิดอื่น เป็นต้น ทีนี้มันก็มีจุดผิดพลาดที่พบได้บ่อย ซึ่งควรคิดเผื่อไว้ตั้งแต่แรกดังนี้ ตกแต่งบ้านด้วย ระแนงไม้ มีข้อระวังอะไรบ้าง ไม่ได้คิดถึงคุณสมบัติของวัสดุ อันที่จริงก็ไม่ใช่แค่ระแนงไม้เท่านั้น ทุกส่วนของบ้านต้องผ่านการคิดมาแล้วว่าจะเลือกใช้วัสดุอย่างไร ให้เหมาะกับบริเวณที่ติดตั้ง และเหมาะกับการใช้งานจริงๆ กรณีงานไม้แบบนี้ เจ้าของบ้านมักไม่ได้คิดมาก่อนว่า มันนจะโดนแดดมากน้อยแค่ไหน เจอความชื้นหรือไม่ พอนานไปก็เลยเกิดปัญหาในทำนองว่า ไม้มีรูปทรงที่บิดเบี้ยวไปจากเดิม เนื้อไม้มีอาการสีซีด…