• Sat. Jun 1st, 2024

    ซ่อมไหวหรือเปล่า

    • Home
    • ซ่อมไหวหรือเปล่า บ้านหลังนี้

    ซ่อมไหวหรือเปล่า บ้านหลังนี้

    ซ่อมไหวหรือเปล่า บ้านหรือที่พักอาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญสำหรับมนุษย์ เพราะจะเป็นสถานที่ที่เราใช้เวลากับครอบครัวเฝ้ามองดูลูกหลานเติบโตต่อไป ด้วยเหตุนี้เอง บ้านจึงเป็นสิ่งอันดับต้นๆ ที่หนุ่มสาววัยทำงานมีความต้องการจะมีบ้านเป็นของตนเอง บ้านพักอาศัยในทุกวันนี้บ้านใหม่ก็แพงแสนแพง หลายครั้งพวกเขาจึงเลือกใช้การเลือกซื้อบ้านมือสองหรือบ้านเก่ามาทำการปรับปรุงใหม่ ในขณะเดียวกันผู้ที่มีบ้านอยู่แล้วและอยู่อาศัยกับครอบครัวมานาน ก็อาจจำเป็นต้องปรับปรุงบ้านเก่า เพื่อให้เหมาะสมกับการอยู่พักอาศัยต่อไปด้วยเช่นเดียวกันในบทความนี้เราจึงขอนำข้อคิดในการตรวจดูบ้านเก่า หรือว่ามือสองเพื่อทำการปรับปรุงใหม่ดังนี้ ซ่อมไหวหรือเปล่า บ้านหลังนี้ เรามาดูกัน 1.พื้นดินบริเวณรอบตัวบ้านเป็นอย่างไร การตรวจสอบบ้านเพื่อต้องการปรับปรุงแก้ไขใหม่ สิ่งแรกที่จะเริ่มมองดูนั่นก็คือพื้นดินไม่ว่าจะเป็นพื้นดินบริเวณโดยรอบตัวบ้านหรือพื้นดินที่เป็นพื้นซีเมนต์ที่จอดรถบริเวณหน้าบ้าน ควรดูสภาพพื้นดินด้วยว่ามีความทรุดโทรมหรือยุบหรือไม่ เพราะหากพื้นดินมีลักษณะของอาการทรุดหรือยุบตัวลงไปจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับตัวบ้านต้องตั้งอยู่บนพื้นดินพื้นด้านและต้องเป็นสิ่งแรกที่ต้องรีบทำการปรับปรุงแก้ไขบ้านโดยไฟ 2.ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ระบบไฟฟ้าภายในบ้านเป็นระบบที่สำคัญเป็นหยังมากอันประกอบไปด้วยหลอดไฟ และปลั๊กไฟที่เราสามารถมองเห็นได้โดยง่ายว่าอยู่กับบ้านมานานหรือไม่ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนซ่อมแซมให้ดีหรือเปล่า ยังรวมถึงส่วนที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตหรือมองเห็นชัดอย่างสายไฟที่เดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านจะซ่อมแซมแล้ว ควรให้ช่างตัวต่อระบบการเดินไฟฟ้าภายในบ้านและทำการรื้อเปลี่ยนสายไฟใหม่ทั้งหมดเลยก็จะดี เพื่ออายุการใช้งานระบบไฟฟ้าไปบ้านที่ยาวนานอย่างปลอดภัย เพราะหากมีสายไฟหรือไฟฟ้าตรงจุดไหนรั่วออกมาอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อผู้พักอาศัย 3.ระบบประปาของบ้าน ระบบประปาของบ้านเป็นอีกข้อนึงที่จะต้องทำการตรวจสอบให้ดีซึ่งก็ยากอยู่เหมือนกันในการตรวจสอบวิธีหนึ่งที่เราจะแนะนำการตรวจสอบระบบประปาในบ้าน…