• Fri. Mar 29th, 2024

    ความเป็นส่วนตัว

    • Home
    • เปรียบเทียบระหว่าง บ้านกับคอนโด … เราควรเลือกซื้อ อันไหนดีกว่ากัน ?

    เปรียบเทียบระหว่าง บ้านกับคอนโด … เราควรเลือกซื้อ อันไหนดีกว่ากัน ?

    ยิ่งที่อยู่อาศัยมีอายุนานเท่าใด ราคาจะสูงตามไปด้วย คงเป็นเรื่องจริง ตามที่ใครๆ ว่า การที่เราจะเลือกซื้อที่พักอาศัย ทุกคนต้องนึกถึง บ้านกับคอนโด ใช่ไหม เพราะมันตอบโจทย์ในเรื่องการพักอาศัยในด้านปัจจัย 4 ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องมีที่ซุกหัวนอน แต่ในส่วนของราคายอมรับว่าเรื่องราคาที่พักอาศัยมีราคาสูงขึ้น การกู้เพื่อซื้อที่พักอาศัยมีดอกเบี้ยสูงขึ้น ทำให้การซื้อขายยุ่งยาก จะมีบ้านมีคอนโดเป็นของตัวเองจะกลายเป็นเรื่องห่างไกลไปเลยในปัจจุบันที่กำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ทำได้ยาก บ้านกับคอนโด เลือกซื้ออันไหนดี ที่เหมาะสำหรับเรา แต่ก็มีเรื่องน่ารู้ว่า ระหว่างการมีบ้านกับคอนโดเราควรจะเลือกอันไหนถึงจะตอบโจทย์ในชีวิตของเรามากที่สุด เรามาแยกข้อแตกต่างกันว่าเพราะอะไร เพื่อที่จะชั่งน้ำหนักว่าควรเลือกอันไหนดี? การมีบ้าน บ้านกับคอนโดอันดีกว่ากัน ? ถ้าเราก็อยากมี ”บ้าน” สักหลังที่จะเป็นบ้านในดวงใจที่เราอยากจะสร้างขึ้น อยากจะทุ่มเพื่อสิ่งที่เราใฝ่หา…