• Thu. May 30th, 2024

    การเงิน

    • Home
    • ฮวงจุ้ยบ่อปลาหน้าบ้าน สร้างถูกเสริมดวงให้การเงิน และความมงคล ให้กับคนในบ้าน

    ฮวงจุ้ยบ่อปลาหน้าบ้าน สร้างถูกเสริมดวงให้การเงิน และความมงคล ให้กับคนในบ้าน

    บ่อปลาหน้าบ้าน อีกหนึ่งของตกแต่งสวนหน้าบ้านที่ชอบเสริมสร้างดวงให้กับคนในบ้านมีความเป็นสิริมงคลทั้งการเงินและความเย็นสบายของทางบ้าน ซึ่งอย่างที่หลายคนทราบการจะสร้างบ่อปลา บ่อน้ำตกหรือกระทั่งแต่งสวนต้องมีการจัดวางและหลีกเลี่ยงความไม่เป็นมงคลต่าง ๆ ตามความเชื่อของทางตะวันออก ซึ่งความเชื่อเหล่านี้จะเชื่อหรือไม่ก็ได้แต่ถ้าทำถูกหลักไว้ก่อนก็สร้างความสบายใจให้กับผู้ที่อยู่อาศัยได้นั่นเอง ฮวงจุ้ยบ่อปลาหน้าบ้าน สร้างถูกเสริมดวงให้การเงินและความมงคลให้กับคนในบ้าน เสริมดวงด้วย ฮวงจุ้ยบ่อปลาหน้าบ้าน 1. ตั้งให้ถูกตำแหน่ง – ฮวงจุ้ยบ่อปลาหน้าบ้าน สร้างถูกเสริมดวงให้การเงินและความมงคลให้กับคนในบ้าน ตำแหน่งการสร้างบ่อปลาควรสร้างให้อยู่หน้าบ้าน อย่าสร้างไหวหลังบ้านโดยเด็ดขาดเพราะเป็นทิศทางที่ไม่ดี ควรสร้างไว้หน้าบ้านทางทิศเหนือและไม่ควรสร้างขวางทางเดินหรือทางเข้าบ้านโดยเด็ดขาด ควรสร้างให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เกะกะ หากเป็นการสร้าง่อน้ำตกควรสร้างให้อยู่ทางทิศตะวันออก 2. เลือกรูปทรงที่ไม่ร้าย – ฮวงจุ้ยบ่อปลาหน้าบ้าน สร้างถูกเสริมดวงให้การเงินและความมงคลให้กับคนในบ้าน ในการสร้างบ่อปลารูปทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเป็นสิริมงคลของบ้าน ดังนั้นแล้วไม่ควรเป็นทรงที่มีเหลี่ยมคม ควรเป็นทรงมน ดูแล้วนวลตาสวยงาม…