• Thu. May 30th, 2024

  4 เทคนิคเลือก โคมไฟห้องครัว ให้เหมาะครัวเรา

  โคมไฟห้องครัว 02

  โคมไฟห้องครัว แสงสว่างนั้น  เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน ที่มีความสำคัญต่อการใช้สอย หรือส่งเสริมสไตล์ของห้องนั้น ๆ อย่างชัดเจนมากขึ้น  การตกแต่งห้องครัวก็เช่นเดียว  ที่ต้องใช้รูปแบบการสอดส่องของแสงเพื่อการถ่ายเทในตอนกลางวัน  และต้องพึ่งเทคโนโลยีของแสงในตอนในกลางคืน  วันนี้เรามีเทคนิค  การเลือกโคมไฟ  ที่ตอบโจทย์ด้านบรรยากาศของห้องครัวมากขึ้น

  โคมไฟห้องครัว 01

            1. เบสิกแห่งแสงธรรมชาติ สำหรับห้องครัวนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงการให้ความสว่างของห้องในอันดับต้น ๆ เพื่อความปลอดโปร่งเป็นหลัก  ซึ่งมักส่งผลต่อกิจกรรมการต่าง ๆ ในห้องครัว   ยิ่งพื้นที่ใช้สอยที่มีมุมอับสายตามากเท่าไหร่  แสงธรรมชาติคงส่องได้ไม่มากพอ  ฉะนั้นเทคนิค การใช้ในการจำลองแสงนั้น  ควรเลือกสรรโคมไฟที่เทียบเคียงกับของจริงมากที่สุดอย่าง หลอดไฟ Warm White ซึ่งมีโทนสีส้มและอุณหภูมิค่อนข้างเหมาะสมกับห้องครัวมากที่สุด

  โคมไฟห้องครัว 02

              2  สร้างมิติด้วยแสงตามทิศทาง การเลือกแสงไฟในการช่วยเสริมห้องครัวให้มีบรรยากาศมากขึ้นนั้น  ถ้าตำแหน่งการจัดวางไม่ดีพอ เช่นสว่างหรือมืดไป  ก็อาจส่งผลเสียต่อการใช้สอยได้  ในด้านการจัดวาง  หากติดตั้งโคมไฟตามจุดใช้สอยต่าง ๆ ย่อมส่งผลที่ดีกว่าแสงสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนท์ที่ติดตั้งจุดใหญ่เพียงจุดเดียวเช่นกัน  ทั้งนี้เพื่อผลลัพธ์ของความมีมิติในห้องครัวเป็นหลัก

  โคมไฟห้องครัว 03

            3. การเสริมจุดเด่นให้โคมไฟ การตกแต่งให้อยู่ในนิยามของความสวยงาม  อาจเป็นรสนิยมหรือสไตล์ของแต่ละบุคคล  เทคนิคการเลือกฟังก์ชันเพื่อตัดความเลี่ยนของแสงและห้อง  ด้วยวัสดุ กระเบื้องเหลือบสี  และกระจก จะช่วยกระจายแสงให้ห้องมีมิติและดูกว้างขึ้น

            4. เลือกให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง  หากพื้นที่ใช้สอยของห้องครัวคุณ  มีพื้นที่ขนาดใหญ่หรือกว้างขวางพอ  ไอเดียของลูกเล่นในการติดตั้งแสงสว่างนั้น  จะมากตามไปด้วย  ขณะเดียวกัน  หากพื้นที่จำกัด การดีไซน์หลอดไฟห้อยระย้าตามจุดต่าง ๆ อาจลดค่าความสวยงามไปเยอะ  ฉะนั้นการจัดไฟแบบติดเพดานจึงเหมาะสมกับขนาดห้องที่ดีไซน์ขนาดเล็กมากกว่า  และส่งผลดีต่อพื้นที่ที่ต้องการตกแต่งประเภทอื่น ๆ ในอนาคต

        การเลือกใช้โคมไฟให้เหมาะสมกับห้องครัว  หากดีไซน์ได้สวยงามและเข้าใจถึงการจัดวางที่เหมาะสม  จะเป็นหนึ่งในการผสานให้สมาชิกในบ้านนั้นมีความจรรโลงใจ  และดึงดูดอารมณ์ร่วมกันในยามทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น

  เรายังมีให้คุณอีกลองดูที่ ไอเดียบ้าน และบทความที่เกี่ยวข้อง