• Thu. Nov 30th, 2023

สวนคอนโด

  • Home
  • จัดสวนระเบียงคอนโด จะปลูกผักก็ได้ แต่งสวนเป็นที่นั่งก็ดี

จัดสวนระเบียงคอนโด จะปลูกผักก็ได้ แต่งสวนเป็นที่นั่งก็ดี

               สำหรับชีวิตคนเมือง หรือมนุษย์ยุคใหม่ในปัจจุบัน การซื้อบ้านอาจทำให้เดินทางไม่สะดวกนัก คอนโดจึงเป็นตัวเลือกที่หลายคนให้ความสนใจ และมีผู้อยู่อาศัยมากขึ้น แต่พื้นที่ของคอนโดนั้นค่อนข้างมีจำกัด จึงทำให้การตกแต่งนั้น สามารถทำได้แต่ไม่มากนัก ในส่วนของระเบียงนอกห้อง ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะทำเป็นบริเวณซักล้าง หรือ สันทนาการอื่นๆ แต่พื้นที่ระเบียงก็สามารถปรับตกแต่งให้เป็นสวน ที่อย่างน้อยก็ยังมีพื้นที่สีเขียวให้ได้ผ่อนคลายสบายตา หรือจะทำเป็นที่นั่งเล่น ไว้สำหรับทานอาหาร กินลมชมวิวก็ได้เช่นกัน โดยมีวิธีง่ายๆ จัดสวนระเบียงคอนโด ดังนี้ จัดสวนระเบียงคอนโด เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ที่อยู่อาศัยได้ง่ายๆ 1. ไม่เน้นต้นไม้ใหญ่ เนื่องจากพื้นที่ระเบียงคอนโดนั้น มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นการ จัดสวนระเบียงคอนโด ในการปลูกต้นไม้ควรเน้นต้นไม้ขนาดเล็ก อาจเป็นไม้ประดับ…