• Thu. Nov 30th, 2023

บ้านกับคอนโด

  • Home
  • เปรียบเทียบระหว่าง บ้านกับคอนโด … เราควรเลือกซื้อ อันไหนดีกว่ากัน ?

เปรียบเทียบระหว่าง บ้านกับคอนโด … เราควรเลือกซื้อ อันไหนดีกว่ากัน ?

               ยิ่งที่อยู่อาศัยมีอายุนานเท่าใด  ราคาจะสูงตามไปด้วย  คงเป็นเรื่องจริง ตามที่ใครๆ ว่า  การที่เราจะเลือกซื้อที่พักอาศัย  ทุกคนต้องนึกถึง บ้านกับคอนโด ใช่ไหม  เพราะมันตอบโจทย์ในเรื่องการพักอาศัยในด้านปัจจัย 4 ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องมีที่ซุกหัวนอน  แต่ในส่วนของราคายอมรับว่าเรื่องราคาที่พักอาศัยมีราคาสูงขึ้น  การกู้เพื่อซื้อที่พักอาศัยมีดอกเบี้ยสูงขึ้น  ทำให้การซื้อขายยุ่งยาก  จะมีบ้านมีคอนโดเป็นของตัวเองจะกลายเป็นเรื่องห่างไกลไปเลยในปัจจุบันที่กำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ทำได้ยาก บ้านกับคอนโด เลือกซื้ออันไหนดี ที่เหมาะสำหรับเรา แต่ก็มีเรื่องน่ารู้ว่า  ระหว่างการมีบ้านกับคอนโดเราควรจะเลือกอันไหนถึงจะตอบโจทย์ในชีวิตของเรามากที่สุด  เรามาแยกข้อแตกต่างกันว่าเพราะอะไร  เพื่อที่จะชั่งน้ำหนักว่าควรเลือกอันไหนดี? การมีบ้าน บ้านกับคอนโดอันดีกว่ากัน ? ถ้าเราก็อยากมี ”บ้าน” สักหลังที่จะเป็นบ้านในดวงใจที่เราอยากจะสร้างขึ้น …